"KALAMITY"
- ozdoba a opora hranického paraklubu -

Jana - Lenka - Majka


  Členové  |    Skupinové seskoky - RW   |   Individuální seskoky  |    Seskoky nováčků  |    Letadla  |    Kalamity  |    Padáky  |    Potápění  |    Lyže + snowboarding


  Members  |    Team jumps - RW   |   Individual jumps  |    Greenhorn's jumps  |    Airplanes  |    Kalamity  |    Parachutes  |    Scuba diving  |    Skiing and snowboarding


Lenka-Jana-Majka-Marketa Majka-Jana-Lenka Jana-Majka-Lenka Lenka-Jana-Zbyszek-Majka Lenka-Majka-Jana Lenka-Majka-Jana Jana-Majka-Lenka Jana-Majka-Lenka Majka Lenka Lenka Lenka+Majka Lenka Lenka+Majka Majka Majka Lenka+Majka s Andulkou s Andulkou 2 Jana Gliwice 2002 Majka

  Parašutistická škola  |    Exhibiční seskoky   |   Soutěž parašutistů MORAVSKÁ BRÁNA

Domovská stránka | Kalendář akcí | Členská základna | Historie klubu | Napište nám | Foto-parašutismus


  Parachutist school  |    Exhibition jumps   |   Parachutists' competition MORAVSKA BRANA

Home page | Calendar of actions | Members' base | History of the club | Write to us | Photo-skydiving