Účastníci kurzů parašutismu


  Členové  |    Skupinové seskoky - RW   |   Individuální seskoky  |    Seskoky nováčků  |    Letadla  |    Kalamity  |    Padáky  |    Potápění  |    Lyže + snowboarding


  Members  |    Team jumps - RW   |   Individual jumps  |    Greenhorn's jumps  |    Airplanes  |    Kalamity  |    Parachutes  |    Scuba diving  |    Skiing and snowboarding


Nástup do AN-2 Po startu Po seskoku Před 1. seskokem Před seskokem Před seskokem příprava na seskok
Vpřed! před 1. seskokem Příprava na seskok Poslední pozdrav Výskok

M291 - padák typu křídlo

Přistání Přistání M291 M291

JU95 - kruhový padák

JU-95 Výskok - 800m Výskok - 800m Přistání JU-95 800 metrů Výskok Výskok JU95 JU95 JU95

  Parašutistická škola  |    Exhibiční seskoky   |   Soutěž parašutistů MORAVSKÁ BRÁNA

Domovská stránka | Kalendář akcí | Členská základna | Historie klubu | Napište nám | Foto-parašutismus


  Parachutist school  |    Exhibition jumps   |   Parachutists' competition MORAVSKA BRANA

Home page | Calendar of actions | Members' base | History of the club | Write to us | Photo-skydiving