Informace o provádění reklamních seskoků

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám předložit nabídku na provádění parašutistických seskoků na reklamním padáku.

Reklamní seskoky

Málokterá sportovní výstroj upoutá pozornost diváka tak jako padák při seskoku parašutisty. Tuto skutečnost využíváme při propagaci firem dle následující nabídky.
Vrchlík padáku lze zhotovit ve firemních barvách, do spodní části lze umístit logo firmy. S takto upraveným padákem provádíme ročně 80 až 100 seskoků na soutěžích, při propagačních a exhibičních výsadkách na veřejných akcích, leteckých dnech, soustředěních a reklamních kampaních. Díky stále se zvyšujícímu zájmu veřejnosti o letecké sporty probíhají uvedené za účasti velkého množství diváků, sponzorských firem a často i televizních společností. Firma může reklamní padák využít i pro zhotovení reklamních fotografií, plakátů, filmových šotů i pro jiné propagační účely.

Realizace uvedené propagace spočívá:

  • v zakoupení padáku s logem firmy, životnost padáku je min. 15 let
  • prováděné reklamní seskoky hradí paraklub, sponzoři nebo pořadatelé akcí


  • Rádi Vám poskytneme další podrobné informace o možnosti využití reklamních padáků a provádění exhibičních seskoků.

    Další informace:
    mobil: 604 642 361
    e-mail: paraklub@applet.cz