PROPOZICE 40. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

MORAVSKÁ BRÁNA 2014


1. Cíl soutěže

- určit vítěze 40. ročníku soutěže “Moravská brána”
- popularizovat parašutistický sport na veřejnosti
- umožnit výměnu zkušeností mezi sportovci
- započítat výsledky závodníků do soutěže “Moravský pohár”

2. Datum a místo konání soutěže

Soutěž proběhne ve dnech 21.6. - 22.6.2014 na letišti Aeroklubu Hranice

3. Prezentace

20.06.2014 od 17:00 do 20:00 hod. na letišti Aeroklubu Hranice

4. Časový plán soutěže

- pátek 20.06. 17:00 - 20:00 hod - prezentace závodníků
- sobota 21.06. 9:00 - 20:00 hod- soutěžní seskoky
- neděle 22.06. 9:00 - 12:00 hod- soutěžní seskoky
hodinu po ukončení seskoků - vyhlášení vítězů

5. Všeobecná ustanovení

- pořadatelem soutěže je Paraklub Hranice
- jedná se o otevřenou soutěž jednotlivců a tříčlenných družstev
- startovné a seskoky na závodníka 2.400 Kč, platí se u prezentace v hotovosti
- v případě předčasného ukončení soutěže bude závodníkovi vrácena částka 230 Kč za každý neprovedený seskok
- ubytování: stanování v prostoru letiště zdarma
- stravování pořadatel nezajišťuje, možnost občerstvení na letišti (párky apod.)

6. Přihlášky do soutěže zašlete nejpozději 5. 6. 2014 na adresu:

PARAKLUB HRANICE
P.O.Box 70
741 11 Nový Jičín

Mobil: 775 799 911
E-mail:
paraklub@applet.cz
Internet: klikni zde!
Skype: radek282 My status

7. Technické podmínky

- soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic
- seskoky budou prováděny z letounu AN-2, L-60, případně Cesna 272
- pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení
- kapitáni družstev jsou odpovědni za dokumentaci a výstroj družstev

8. Pravidla soutěže

- seskok po trojcích z výšky 900 metrů s odpovídající výdrží
- každý soutěžící provede 6 seskoků
- výsledky se sčítají a započítávají jak do soutěže jednotlivců, tak do soutěže družstev
- pro uzavření soutěže musí být provedena minimálně 2 soutěžní kola

9. Hodnocení

- hodnotí se podle sportovního řádu FAI a platných doplňků
- vzdálenost se měří do 1 metru
- k měření přesnosti bude použit el. kotouč s 2 cm nulou
- seskoky se provádějí do síly větru 8 m/s
- výsledky budou zpracovávány výpočetní technikou

10. Stanovení vítězů

- vítězem v soutěži jednotlivců se stává závodník s nejnižším součtem výsledků z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.
- vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejnižším součtem výsledků všech členů z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul.
- vítězem v soutěži kategorie do 200 seskoků se stává závodník s nejnižším součtem výsledků z dokončených kol. V případě rovnosti rozhodne počet nul a lepších výsledků.
- pokud se soutěže zúčastní min. 5 žen, bude samostatně hodnoceno jejich pořadí

11. Odměny

- tři nejlépe umístění závodníci obdrží věcné ceny nebo finanční odměny
- tři nejlepší družstva obdrží věcné ceny nebo finanční odměny
- tři nejlépe umístění závodníci v kategorii do 200 seskoků obdrží věcné ceny
- tři nejlépe umístěny ženy obdrží věcné ceny (viz stanovení vítězů)

12. Protesty

Protesty je možné podávat do 30-ti minut po vzniklé události, která byla předmětem sporu, nebo po vyvěšení oficiálních výsledků písemně do rukou hlavního rozhodčího, současně s vkladem 300 Kč a uvedením článku FAI, který byl porušen. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

13. Řízení soutěže

Ředitel: Tomáš Brůžek
Tajemník: Marie Heryánová
Hlavní rozhodčí: Ladislav Horák - CZG 004
Sbor rozhodčích: bude představen při zahájení soutěže

14. Propagace sponzorů

Jednotlivá družstva mohou propagovat vlastní sponzory umístěním reklamních transparentů nebo tabulí v prostoru konání soutěže - max. 3 transparenty nebo tabule na družstvo. Pořadatel si vymezuje právo na určení místa propagace.

15. Kontaktní telefonní čísla

- Marie Heryánová - 775 799 911
- Radek Švihel - 604 642 361


  Parašutistická škola  |    Exhibiční seskoky   |   Soutěž parašutistů MORAVSKÁ BRÁNA

Domovská stránka | Kalendář akcí | Členská základna | Historie klubu | Napište nám | Foto-parašutismus