Aeroklub - paraklub:  
Stát - country:
E-mail:
Telefon - Phone:
Závodníci - 1. družstvo:
Competitors - first team:
1.
2.
3.

Závodníci - 2. družstvo:
Competitors - second team:
1.
2.
3.